Dấu ấn 5 năm Ngày FPT Vì cộng đồng

Sau 5 năm tổ chức, Ngày FPT Vì cộng đồng (13/3) đã trở thành cầu nối lan tỏa tấm lòng của người FPT đến với cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa.