Danh sách Kênh K+

3 Kênh K+1, K+NS và K+PM.

FPT Telecom sẽ “+” thêm cho bạn các gói dịch vụ thật sự tiết kiệm và tiện lợi:

Gói phụ trội K+ gồm 3 kênh HD và 1 kênh SD do Công ty Truyền hình số vệ tinh VSTV sản xuất.

Tín hiệu HD chỉ phù hợp với hạ tầng VDSL – FTTH của FPT Telecom. Đối với hạ tầng mạng ADSL, tín hiệu của gói kênh K+ là tín hiệu SD

Số thứ tự Vị trí kênh Tên kênh
1 36  K+1 HD
2 37  K+ NS HD (Nhịp sống)
3 38  K+ PM HD (Phái mạnh)
4 39  K+ PC (Phong cách)