Chữ ký số (CA)

CHỮ KÝ SỐ (CA) FPT

FPT Bình Định trân trọng gửi tới Quý khách báo giá dịch vụ chữ ký số  năm 2014

Thời gian sử dụng
Đơn giá
(VNĐ)
Thuế VAT
(VNĐ)
Thành tiền
(VNĐ)
Khuyến mãi
Mô tả nội dung gói sản phẩm
Dịch vụ
 Token
 Tổng
6 tháng
495,000
500.000
995,000
99,500
1,095,000
3 tháng DV
– Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử.
– Quyết toán thuế.
-Ký email, văn bản.
1 năm
990.000
1.490.000
149.000
1.639.000
3 tháng DV
2 năm
1.780.000
2,280,000
228.000
2.508.000
6 tháng DV
3 năm
2.370.000
237.000
2.607.000
9 tháng DV

Chúng tôi sẽ ký hợp đồng và hướng dẫn cài đặt tận nơi.

  Chữ ký số CA của FPT sử dụng Khai báo thuế và Khai báo Hải quan qua mạng Internet .